he comprat varis locals amb Distinctium, tots destinats al lloguer i amb una rendibilitat bruta superior al 7%. La darrera compra va ser a Girona, i l’anterior a Badalona.

He repetit perquè em dóna la máxima confiança, m’han donat arguments per a escollir sempre la millor opció i a més trobant llogaters que tenien continuïtat i bones referències.