volia invertir en algun immoble que em donés rendibilitat i tingués potencial de revalorització. Vaig contactar amb Distinctium perquè la meva gestoria m’en va parlar, i després d’entrevistar-nos vam descartar l’opció de pis destinat a lloguer vacacional i vam optar per un local. El local té avui un valor molt superior, la rendibilitat actual és d’un 8% i quan s’acabi el lloguer cec que es podrá pujar el lloguer en un 50%.